Self publishing

Self publishing Dzieła kultury podlegają prawom popytu i podaży, a właściciele wszelkiego rodzaju wydawnictw muszą mocno kalkulować. Dokonują analizy, w które pozycje warto jest włożyć pieniądze, minimalizując ryzyko straty i maksymalizując szansę na zysk. Taki […]